Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi!

Công nghiệp Tin tức

  • Aquaculture – increasing demand brings huge opportunities

    Nuôi trồng thủy sản - nhu cầu ngày càng tăng mang lại cơ hội lớn

    Ngành nuôi trồng thủy sản đã được mở rộng và phát triển nhanh chóng. Ngày nay, nuôi trồng thủy sản chiếm 50% lượng cá tiêu thụ trên toàn cầu. Sự phụ thuộc vào nuôi trồng thủy sản dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng, gấp vài lần tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất thịt khác. Sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nuôi trồng thủy sản ...
    Đọc thêm