Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi!

Bể nuôi cá bằng bạt PVC không độc hại

Bể nuôi cá PVC cho trang trại nuôi cá thủy sản, nuôi cá tạm thời, triển lãm cá vận chuyển cá, Thiết kế gấp với hỗ trợ ống PVC.

Chúng tôi cung cấp Hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn chuyên sâu (RAS). Nó có thể sản xuất một lượng lớn cá trong một không gian nhỏ, làm giảm việc sử dụng đất để nuôi cá.

Nuôi cá thường được phân loại là quảng canh, bán thâm canh và thâm canh theo mức độ đầu vào của thức ăn và / hoặc phân bón và mật độ thả.

Nuôi trồng thủy sản quảng canh là nuôi cá tại ao hoặc sông do con người tạo ra. Đây là hệ thống nuôi cá phổ biến nhất. Tuy nhiên, nuôi bán thâm canh và thâm canh là nuôi cá trong môi trường được kiểm soát ở một không gian nhỏ cung cấp thức ăn nhân tạo, lưu thông nước và mức oxy.


Thời gian đăng: 21-07-2020